"Агро-совалка"-1

Общо описание на "Агро-совалка"-1

Апаратът притежава надлъжна и напречна симетрия като няма обособена "предна" или "задна" част. Движението при работа, т. е. при третиране на земеделските култури работи като “совалка” без да е необходимо да извършва маневрата "завой" в края на обработваемия участък. За създаване на подемна сила се прилага аеродинамичен принцип сходен с принципа използван при немските аеродинамични "летящи чинии" от Втората Световна Война. Конструктивно апаратът е изграден от два "агрегата" разположени по надлъжната му ос. При третиране на земеделски площи "Агро-совалка"-1 работи по предварително програмирани координати на зададения земен участък, който ще се обработва.

Притежава два режима на работа:
- на автономен режим — по предварително зададени координати;
- контрол и управление от оператор.

Управлението на "Агро-совалка"-1 се осъществява от 4 компютъра, 6 бр. видео-камери плюс видео-камери за нощно виждане, GPS навигация и др.