Проучване, проектиране, дизайн, производство и изпитание на транспортни средства и системи със земно, водно, въздушно и космическо предназначение, листни торове и растителни стимулатори.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Научно–производствена: – проучване, проектиране, изработване и изпитание на:

1. Дронове
а) "Син дрон" – 24,5 kg полетно тегло – видео 1, видео 2


б) "Черен дрон" – 25 kg, окомплектован с 4бр. и с 8 бр. двигатели - видео 1, видео 2, видео 3

 

в) Опитни схемни решения на дронове

Безпилотен летателен апарат- квадрокоптер с пръстеновидни крила

г) Хидро коптер

2. Апаратури за изследване на космоса
В момента се разработва следната апаратура:
а) Многофункционална апаратура за космически изследвания (опция космическа оранжерия): "Спейс–Едем 1" ("Спейс–Едем 1 русский язык") - за експерименти на международната орбитална станция и полет до Марс.

3. Летателни апарати и системи със земно базиране:
а) "Агро-совалка"-1 – роботизирана летателна платформа с хибридно задвижване за третиране в земеделието. Възможност за адаптиране и използване на платформата при бедствия и промишлени аварии – "SOS совалка"
б) Проект хибриден летателен апарат – совалка "РАЙТ - КАЛИПСО"

4. Екопроекти:
а) Екологично чиста технология за отглеждане на земеделски култури в екстремални условия на засушаване, повишена температура и застудяване — антистресов растителен стимулатор "ПАНАЦЕЯ - СПЕЙС" повишаващ добивите до 30% на декар.

б) Резултати от експерименти с рози, лавандула и жито

в) Проект "Vanessa-2030" - многофункционална, мобилна, автономна, хибридна структура.

5. Компетентност и натрупан научно-експериментален опит.