Първа Частна Експериментална Лаборатория за Аерокосмически Изследвания (ПЧЕЛАКИ) "Райт – Аероспейс" – ЕООД е регистрирана на 19.02.2008 г. със седалище гр. Ихтиман представлявана от авиоинж. Райчо Тодоров – президент на фирмата